Parafia rzymsko - katolicka
p.w. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

BRACTWO ŚW. JÓZEFA – w parafii od 2000 roku

Opiekun Duchowy Bractwa: KS. PRAŁ. STANISŁAW BAR
Rektor: LUDWIK KORNIAK
Senatorzy: STANISŁAW BAŃKA, STANISŁAW MANDZELOWSKI
Spotkania raz w miesiącu: 19 DZIEŃ MIESIĄCA

Historia Bractwa św. Józefa sięga XVII wieku, gdy cysterski Opat Bernard Rosa założył go 19 marca w 1669 roku w Krzeszowie. Bractwo zyskało popularność nie tylko na Śląsku, w Polsce, ale i w całej Europie. Jego celem było szerzenie czci Boga Wszechmogącego, wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się również do niesienia sobie nawzajem pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych.
Mimo iż minęło dużo czasu, główne cele Bractwa wcale się nie zmieniły. Dlatego w nawiązaniu do tych pięknych tradycji Biskup Sandomierski Wacław Świerzawski ustanawiając w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin dekretem z dnia 31 sierpnia 1998 r. erygował „Bractwo św. Józefa – DOM”, aby jego członkowie zatroszczyli się o szerzenie kultu św. Józefa w nowopowstałym Sanktuarium. Przy Sanktuarium powstał też Zarząd główny Bractwa któremu podlegają koła parafialne.
Już 16.04.2000 roku proboszcz naszej parafii, ks. prał. Stanisław Bar przyjął kandydaturę pierwszych członków powstającego Bractwa w naszej parafii. Rok później po uformowaniu się parafialnego Koła Bractwa oraz po przygotowaniu nawiązujących kolorem do górnictwa siarkowego strojów nadszedł czas na formalne erygowanie Bractwa, którego w 2001 roku dokonał ówczesny dyrektor generalny Bractwa ks. prał. Marian Balicki. Na uroczystość przybył generał Bractwa z Niska, p. Zygmunt Wojciechowski oraz dwóch senatorów. Więź z macierzystym Bractwem w Nisku jest stale podtrzymywana, członkowie naszego Koła co roku są obecni w Sanktuarium w Nisku z okazji uroczystości św. Józefa, wspólnie też przeżywają uroczystości odpustowe w parafii MBNP na Serbinowie oraz ku czci św. Barbary u nas w parafii.
Od początku członkowie Bractwa bardzo czynnie brali i biorą udział w życiu parafii, miasta i diecezji, uczestnicząc nie tylko w uroczystościach parafialnych czy diecezjalnych, ale aktywnie włączając się w ich organizację. W każdą niedzielę bracia czynnie uczestniczą w Eucharystii pełniąc liturgiczną posługę przy ołtarzu. Bracia włączają się też w czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu, a także chętnie posługują podczas nabożeństw różańcowych, Drogi Krzyżowej i innych cyklicznych nabożeństw. Ich obecność widoczna jest i to nie tylko z racji stroju podczas ważnych wydarzeń religijno-społecznych w naszych tarnobrzeskich parafiach takich jak chociażby Marsz dla Życia i Rodziny, Marsz Mężczyzn, Orszak Trzech Królów oraz Parafiady. Na członków Bractwa zawsze można liczyć w różnorakich sprawach gospodarczych, w pracach przy kościele, a także z okazji różnych remontów.
Spotkania Bractwa odbywają się w każdym 19 dniu miesiąca i są związane z uczestnictwem we Mszy św., która kończy się wspólną modlitwą ku czci św. Patrona. Po Mszy św. członkowie Bractwa kontynuują swoje spotkanie w świetlicy. Nasze Koło liczy obecnie 23 braci, pośród których są aktualnie pełniący posługę senatorów oraz ci, którzy pełnili ją w poprzednich latach. W kwietniu 2014 roku członkowie naszego Bractwa ufundowali sztandar Bractwa, który został wykonany w pracowni firmy Urbanowicz-haft we Wrocławiu. Na sztandarze na złotym tle ukazana jest postać św. Józefa z Dzieciątkiem z napisem: Święty Józefie Opiekunie Rodzin módl się za nami. Na drugiej stronie sztandaru na zielonym tle ukazana jest postać patronki parafii św. Barbary z napisem: Bractwo św. Józefa – parafia św. Barbary w Tarnobrzegu..
Bractwo św. Józefa będąc powołane przez władze kościelne korzysta z szeregu przywilejów, którymi są łaski płynące z modlitwy, odpusty nadane przez Ojca Świętego i biskupa oraz przywileje nadane przez władze Bractwa, takie jak włączenie do grona senatorów Bractwa oraz noszenie specjalnego stroju.

Członkiem Bractwa św. Józefa może zostać każdy mężczyzna, po ukończeniu 18. roku życia, który jest praktykującym katolikiem, nie odstąpił od wiary, nie zerwał ze wspólnotą Kościoła katolickiego, nie jest ekskomunikowany, przedłożył deklarację członkowską i zobowiązał się do przestrzegania postanowień Statutu Bractwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich panów, a szczególnie zatroskanych o swoje rodziny ojców do włączenia się w działalność Bractwa. Bliższe informacje u członków Bractwa lub w kancelarii parafii.

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT