Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

GRUPA BIBLIJNA – w parafii od 2009 roku

Animacja spotkań biblijnych: KS. AUGUSTYN ŁYKO; KS. KRZYSZTOF DZIERŻAK; KS. MATEUSZ MACHNIAK
II środa biblista WSD w Sandomierzu: KS. DR PAWEŁ LASEK
Termin spotkań biblijnych: każda ŚRODA po Mszy św. o godz. 18:00

Animacja Wieczorów Uwielbienia: KS. PIOTR WILK
Termin spotkań modlitewnych: II PIĄTEK MIESIĄCA (po Mszy św. o 18:00)

Grupa Biblijna to jedna z młodszych wspólnot działających przy naszej parafii. Podany rok 2009 jest nawiązaniem do jednej z prób zawiązania tej wspólnoty, które były podejmowane wielokrotnie w historii naszej parafii, ale nigdy nie trwały dłużej niż pół roku. Jednym z najbardziej wytrwałych uczestników tych spotkań jest p. Jan Jajko, który również dzisiaj regularnie uczestniczy w spotkaniach Grupy. Na jej ożywienie wpłynęło w 2016 roku poszerzenie spotkań o wymiar charyzmatyczny, co uwidoczniło się przygotowaniem comiesięcznych Wieczorów Uwielbienia. Tymi, którzy zainicjowali te modlitewne spotkania byli: ks. Piotr Wilk i p. Mariusz Michalak. W 2017 roku Moderatorem grupy biblijno-charyzmatycznej został ks. Krzysztof Dzierżak. W roku szkolnym 2017/2018 pojawiła się kolejna inicjatywa, dzięki której grupa biblijna została ubogacona cyklem spotkań adwentowych, a później od Wielkanocy cyklem spotkań cotygodniowych. Ich inicjatorem był ks. Augustyn Łyko dzielnie wspierany przez ks. Krzysztofa Dzierżaka, ks. Mateusza Machniaka oraz odbywającego w naszej parafii roczną praktykę duszpasterską kleryka Roberta Rędzio.
Od września 2018 roku ubogaceniem regularnych już, bo cotygodniowych spotkań Grupy Biblijnej jest wprowadzony z inicjatywy ks. Proboszcza w każdą III środę miesiąca cykl prowadzony przez ks. dra Pawła Laska, biblistę i profesora WSD w Sandomierzu. Ponieważ formuła wszystkich tych spotkań jest otwarta, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę o Piśmie Świętym i jeszcze bardziej świadomie żyć Słowem Bożym. Nieprzypadkowo też Grupa Biblijna włącza się w przygotowanie Wieczorów Uwielbienia i bierze w nich czynny udział, gdyż pogłębienie wiary poprzez zdobycie większej wiedzy biblijnej niezawodnie prowadzi do pogłębienia osobistej i wspólnotowej modlitwy.
Członkiem Grupy Biblijnej staje się każdy, kto uczestniczy w jej spotkaniach. Obecni na spotkaniu mają możliwość aktywnego udziału poprzez podzielenie się swoimi refleksjami na omawiany temat oraz zadawanie pytań.

W przygotowanie Wieczorów Uwielbienia i innych spotkań modlitewnych, a także w oprawę muzyczną najważniejszych uroczystości liturgicznych włącza się również GRUPA INSTRUMENTALNO-WOKALNA, która chętnie przyjmie do swego grona nowe osoby.
Zapraszamy – kontakt: ks. Krzysztof Dzierżak (tel. 669 904 534) !

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT