Parafia rzymsko - katolicka
p.w. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

OAZA RODZIN – w parafii od 1991 r.

Animatorzy: IWONA i MARIUSZ BAŃKA
Moderator Kręgu: KS. KRZYSZTOF DZIERŻAK
Spotkanie kręgu: RAZ W MIESIĄCU W USTALANYM PRZEZ KRĄG TERMINIE

Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Zapoczątkowany przez twórcę Ruchu Oazowego, Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre Dame. Małżeństwa, które przystępują do Ruchu decydują się zespolić swe wysiłki łącząc się w kręgi, tak by przez przyjęcie określonych zadań i zobowiązań pogłębiać swoją więź z Bogiem i między sobą.
Krąg jest wspólnotą 4-7 małżeństw oraz kapłana (moderatora) będącego jego duchowym doradcą. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i mają charakter formacyjno-modlitewny. Ważne jest również przeżycie przynajmniej raz do roku 2-3 dniowych rekolekcji oraz jeśli to możliwe 15-to dniowej oazy w okresie wakacji. Pracą kręgu kieruje wybierana spośród małżeństw para animatorska, zaś pracę kilku kręgów koordynuje para rejonowa.
W naszej parafii już w 1991 roku ks. prał. Stanisław Bar – proboszcz parafii zwrócił się do kilkunastu małżeństw z propozycją utworzenia kręgów. Spośród tych małżeństw pięć odpowiedziało pozytywnie, dzięki temu powstał pierwszy krąg prowadzony przez parę animatorską pp. Błachów, którzy jeszcze przed powstaniem naszej parafii należeli do Kręgów Domowego Kościoła przy parafii oo. Dominikanów. W podobny sposób powstawały kolejne kręgi w początkach pracujące pod kierunkiem par animatorskich pp. Urbańskich, pp. Wiącków, pp. Obszyńskich i pp. Solskich. Duchową opiekę nad kręgami sprawował ks. Proboszcz oraz kolejno pracujący w parafii Wikariusze. Dobry wpływ na pracę Kręgów Domowego Kościoła w naszej parafii miał też mieszczący się przy parafii Diecezjalny Ośrodek Formacyjny Ruchu Światło-Życie, który wielokrotnie był miejscem spotkania Kręgu Diecezjalnego i Rejonowego. O ówczesnym dynamizmie naszych Kręgów świadczy i to, że animatorzy oraz moderatorzy z naszych Kręgów niejednokrotnie podejmowali posługę zarówno w rejonie jak i na wakacyjnych oazach.
Członkowie Domowego Kościoła przez wiele lat wyróżniali się swoim zaangażowaniem w życie parafii, a przez to stanowili ważny element jej misji. Rozumiejąc czym jest wiara dojrzała, członkowie Kręgów włączali się w prowadzone przez parafię dzieła ewangelizacyjne, charytatywne oraz różne zadania o charakterze duchowym i materialnym. Wielokrotnie organizowane przez nich Rekolekcje Ewangelizacyjne stanowiły propozycję nie tylko dla parafii, ale skierowane były dla całej społeczności Tarnobrzega. Ich zaangażowanie w parafii nie tylko ubogacało sprawowaną w naszej świątyni liturgię, ale dotykało też innych aspektów życia religijnego i społecznego. Niestety, wyjazdy za pracą, sprawy rodzinne, choroby, a w ostatnich latach również zgony spowodowały, że większość Kręgów w dotychczasowej formie przestała istnieć. W parafii pozostały jednak osoby, które przeszły całą drogę formacyjną i nadal na różnych polach duszpasterskiej działalności służą parafii swoim doświadczeniem i dzielą się z innymi świadectwem swojej wiary.
Jeśli zależy Ci na tym, aby w Twoim małżeństwie nie było stagnacji, jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę i na jej fundamencie budować swoje życie małżeńskie i rodzinne, jeśli chcesz, by Twoje małżeństwo i Twoja rodzina była coraz bardziej szczęśliwa realizując w swoim codziennym życiu plan Bożej miłości, zdecyduj się na pogłębienie małżeńskiej duchowości. Rozważane na spotkaniach Kręgu Słowo Boże pozwoli Ci zrozumieć na czym polega godność chrześcijańskiego małżeństwa. System formacyjny RUCHU KOŚCIOŁA DOMOWEGO pomoże Ci też osobiście wzrastać duchowo, tak by równocześnie pogłębić swoje więzi małżeńskie i rodzinne. Dzięki temu łatwiej przezwyciężysz kryzysy obecne na drodze życia małżeńskiego, jako że obecność Chrystusa na Twojej drodze pomoże ci sięgnąć po te dary, o których może już zapomniałeś, a których On udzielił Twojemu małżeństwu poprzez sakramentalną łaskę. Jesteśmy przekonani, że i w naszej parafii wiele z rozpadających się małżeństw udało by się uratować, gdyby nauczyły się korzystać z tego źródła Bożej pomocy, gdyby skorzystały z zaproszenia przystąpienia do Ruchu.

Tym goręcej zapraszamy więc do włączenia się w spotkania kręgów Ruchu Domowego Kościoła, gdyż jako duszpasterze i zaangażowani w życie Kościoła świeccy pragniemy, aby kochających się i szczęśliwych ognisk rodzinnych w naszej parafii było coraz więcej. Informację na ten temat uzyskamy w kancelarii parafialnej albo u ks. Krzysztofa Dzierżaka (tel. 669 904 534). Oczekujemy!

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT