Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

Ruch Domowego Koscioła

(Oaza Rodzin)


Domowy Kościół - jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre Dame

Małżeństwa przystępując do Ruchu decydują się zespolić swe wysiłki łącząc się w kręgi, by przez przyjęcie określonych zadań i zobowiązań sobie i innym pomagać być bliżej siebie i Boga. Krąg jest wspólnotą 4-7 małżeństw oraz kapłana (moderatora) będącego jego duchowym doradcą. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i mają charakter formacyjno-modlitewny. Ważne jest również przeżycie przynajmniej raz do roku 2-3 dniowych rekolekcji oraz 15-to dniowej oazy w okresie wakacji. Pracą kręgu kieruje wybierana spośród małżeństw para animatorska, zaś pracę kilku kręgów koordynuje para rejonowa. W naszej parafii w 1992 roku ks. Proboszcz zwrócił się z propozycją utworzenia kręgów do kilkunastu małżeństw, z których odpowiedziało kilka, i w ten sposób powstał pierwszy krąg prowadzony przez parę animatorską pp. Błachów. W podobny sposób powstawały kolejne kręgi w początkach pracujące pod kierunkiem par animatorskich pp. Urbańskich, pp Wiącków, pp. Obszyńskich i pp. Solskich. Duchową opiekę nad kręgami sprawuje ks. Proboszcz oraz kolejno pracujący w parafii Wikariusze. Obecnie Moderatorem rejonu jest ks. Adam Lechwar, aktualnie posługujący w pierwszym kręgu. Chcąc być obecnymi w życiu parafii włączamy się w prowadzone przez parafię dzieła charytatywne, w ubogacenie sprawowanej w parafialnym kościele liturgii oraz w inne podejmowane przez parafię zadania o charakterze duchowym i materialnym. Napotykane w pracy kręgów trudności utwierdzają nas w przekonaniu, że podjęliśmy dobre, Chrystusowe dzieło. Jeśli czujesz pragnienie, by Twoje małżeństwo i Twoja rodzina była coraz bardziej szczęśliwa realizując w swoim codziennym życiu plan Bożej miłości, albo jeśli nie chcesz przeżywać swojej miłości małżeńskiej na marginesie wiary, zdecyduj się na pogłębienie małżeńskiej duchowości.

System formacyjny RUCHU KOŚCIOŁA DOMOWEGO to pedagogia nowego człowieka wzrastającego w nowej wspólnocie - Kościele domowym i przez światło tej nowej wspólnoty tworzącego nową kulturę.

Jak w całym ruchu Światło - Życie, tak i w Domowym Kościele podstawowymi elementami pedagogii są:
- Formuła Światło - Życie, dotycząca nie tylko pojedyńczych osób, ale także małżeństwa i rodziny
- Oaza rekolekcyjna, skierowana także na wzrost religijny
- Mała grupa, rozumiana jako małżeństwo, rodzina chrześcijańska, krąg małżeństw.

Droga formacji, zgodnie z ogólnymi zasadami katechumenatu dzieli się na trzy etapy:
1. Okres ewangelizacji
2. Okres deuterokatechumenatu
3. Okres mistagogii i diakonii

CELEM DOMOWEGO KOŚCIOŁA JEST:

- uswiadomienie małżonkom daru i zadania bycia "Kościołem Domowym", udzielonego małżeństwom i rodzinom chrześcijańskim

- wzajemna pomoc w konkretnej realizacji tego zadania

- przypomnienie sobie i innym o tej rzeczywistości, zwrócenie uwagi na właściwą małżeństwom sakramentalnym i rodzinom chrześcijańskim godność i ich eklezjalność, którą tak silnie podkreśla Ojciec święty, a podkreślaną i wyrażaną również przez ks. Blachnickiego wiele lat wcześniej.

Zapraszamy do włączenia się w spotkania kręgów Ruchu Domowego Kościoła. Każdego miesiąca uczestniczymy we Mszy św., po której na krótko spotykamy się w świetlicy na zapleczu kościoła. Pragniemy aby kochających się i szczęśliwych ognisk rodzinnych było coraz więcej.

Czekamy na Ciebie.


Opracowanie: Hanna i Leszek B.POWRÓT