Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

Ruch Światło - Życie

GRUPY PARAFIALNE W RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE

Wspólnota oazowa jest grupą gromadzącą młodzież z terenu naszej parafii i nie tylko. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez animatorów. Obecnym moderatorem całej parafialnej wspólnoty oazowej jest ks. Adam Lechwar.

Cała wspólnota oazowa dzieli się na poszczególne stopnie:

EWANGELIZACJA:

0 stopień
- Spotkania wprowadzają w ogólną tematykę Ruchu "Światło - Życie", u chłopców dodatkowo przygotowują do podjęcia posługi lektora.

DEUTEROKATECHUMENAT:

I stopień
- Na ten stopień mogą uczęszczać osoby, będące uczestnikami I stopnia oazy wakacyjnej.

W czasie spotkań odkrywa się cztery podstawowe prawdy ewangeliczne, które pozwalają świadczyć o Chrystusie. Są to:
I - Przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela
II - Bóg nas miłuje i ma wobec nas wspaniały plan zbawienia
III - Jezus -jedynym Zbawicielem
IV - "Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej", grzech oddziela nas od Boga

Uczestnicy przede wszystkim poznają i przyjmują, przez liczne celebracje, "Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej"

II stopień
- Na ten stopień uczęszcza młodzież, będąca po I stopniu oazy wakacyjnej oraz formacji rocznej i po II stopniu oazy wakacyjnej. W czasie spotkań rozważa się niedzielne Słowo Boże. Stopień ten przygotowuje także komentarze i modlitwy wiernych na Mszę Świętą. Jest odpowiedzialny za przygotowanie oprawy liturgicznej. Na tym stopniu osoby zainteresowane mogą rozpocząć I rok Szkoły Animatora. Przygotowuje ona do podjęcia późniejszej posługi (diakonii) animatorskiej w Ruchu Światło - Życie.

III stopień
- Na ten stopień może uczęszczać młodzież po I i II stopniu oazy wakacyjnej oraz formacji rocznej i po III stopniu oazy wakacyjnej. Treścią spotkań są rozważania o Kościele jako Wspólnocie. Spotkania te przygotowują do podjęcia posługi animatora. Na tym stopniu można podjąć dalszą formację uczęszczając na II rok Szkoły Animatora oraz wziąć udział w KODA (Kursie Oazowym Dla Animatorów).

WSPÓLNOTA NA CO DZIEŃ...

Grupa oazowa w sposób szczególny przygotowuje cotygodniową niedzielną Mszę Świętą o godzinie 11: 00. Oprócz komentarzy i modlitwy wiernych, przygotowywany jest również psalm i inne pieśni.
Wspólnota oazowa bierze również czynny udział w różnorakich okolicznościowych misteriach i czuwaniach.

Wszystkich, którzy są zainteresowani pogłębieniem przyjaźni z Bogiem oraz zawiązaniem przyjaźni w gronie rówieśników, zapraszamy do przyłączenia się do Wspólnoty oazowej.
Przypominamy, że spotkania rozpoczynają się w każdy piątek o godzinie 16:00 spotkaniem w małej grupie i kończą się Mszą Świętą o godzinie 18:00. Członków tej wspólnoty łączy szczególna więź przyjaźni i koleżeństwa, wynikająca z bezinteresownej miłości AGAPE.
Zawiązane przyjaźnie trwają przez wiele lat (nawet po rozpoczęciu studiów w różnych miejscach Polski), o czym świadczą spotkania w gronie osób, które studiują bądź już założyły rodziny, a które należały do parafialnej wspólnoty oazowej.POWRÓT