Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARUM DUCHOWNEGO w SANDOMIERZU – w parafii od 1997 roku

Prezes: JANINA GRUBA
Opiekun Duchowy: KS. KRZYSZTOF DZIRŻAK
Spotkania: III NIEDZIELA godz. 17:00

W styczniu 1997 roku w naszej diecezji zostało powołane przez ks. Bpa Wacława Świerzawskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, przed którym postawiono zadanie wszechstronnie pojętej troski o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Wypełnieniu tego zadania towarzyszy modlitwa, którą członkowie Stowarzyszenia wpierają przyszłych kapłanów i która towarzyszy nieustannie ich drodze formacji. Ponadto wielu Przyjaciół WSD wspiera materialnie tę jakże ważną do właściwego funkcjonowania diecezji instytucję, jaką jest nasze Seminarium Duchowne.
W tym samym roku w odpowiedzi na te inicjatywy również w naszej parafii powstało Parafialne Koło Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Sandomierzu. Jego członkowie regularnie spotykają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz.17.00 na modlitwie różańcowej w intencji powołanych i o nowe powołania do Służby Bożej. Po nabożeństwie Przyjaciele WSD spotykają się w świetlicy. Z inicjatywy Stowarzyszenia w każdy czwartek podczas adoracji po Mszy św. o 12:00 jest obecna modlitwa za powołanych oraz w intencji rodzin i młodzieży, która staje przed wyborem życiowej drogi. Raz w roku przedstawiciele naszego Koła są też obecni na spotkaniu w Seminarium Duchownym w Sandomierzu z okazji Otwartej Furty. Modlitwa Przyjaciół WSD i to nie tylko z okazji imienin towarzyszy również wszystkim kapłanom, którzy posługują i którzy posługiwali w naszej parafii. Za tę modlitwę oraz za tworzenie tzw. „Margaretek” wszyscy związani z naszą parafią kapłani są im szczególnie wdzięczni.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia wspólnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla alumnów naszego Seminarium, ich profesorów i wychowawców. Najlepszym sposobem przyłączenia się do Stowarzyszenia Przyjaciół WSD jest przyjście po nabożeństwie o 17:00 na spotkanie do Świetlicy na zapleczu kościoła w III niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy!

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT