Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH – w parafii od 1995 r.

Prezes Koła: DOBROSŁAW SOLSKI
Asystent Parafialny: KS. PRAŁ. STANISŁAW BAR
Członków: 21 OSÓB
Spotkania: PREZES USTALA TERMIN WEDŁUG BIEŻĄCYCH POTRZEB

Koło Parafialne zostało powołane 26 września 1995 r. Podczas organizacyjnego spotkania Grupa inicjatywna liczyła 13 osób. Deklarację zgłaszającą wstąpienie do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej podpisało 12 osób. Dokonano wyboru Zarządu Koła, w skład którego weszło 8 osób. Prezesem Koła, na wniosek Proboszcza – ks. prał. Stanisława Bara, został wybrany p. Dobrosław Solski. Pierwszym Asystentem Kościelnym został wikariusz ks. Bogdan Piekut. Członkowie Koła systematycznie spotykali się na zebraniach podczas których omawiano bieżące problemy Parafii i Koła.
W czerwcu 1996 r. działalność Koła została zawieszona, a w kwietniu 2001 r. została na nowo reaktywowana. W działalność Koła włączyło się 23 osób. Wybrano nowy Zarząd z którego wyłoniono Prezesa, którym powtórnie został p. Dobrosław Solski. Asystentem Kościelnym został Proboszcz – ks. prał. Stanisław Bar. Koło podejmując na nowo swoją działalność szczególny nacisk położyło na pracę z dziećmi i młodzieżą. Od 2001 roku Koło stało się współorganizatorem organizowanej już wcześniej Parafialnej Familiady z okazji Dnia Dziecka oraz turnusów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, które były organizowanie w Myczkowcach i Olchowej /Bieszczady/, w Gdańsku, oraz w prowadzonym przez parafię we współpracy z Caritasem od 1998 roku Ośrodku Szkoleniowo-Formacyjnym w Mędrowie /Góry Świętokrzyskie/. Od 2002 roku Stowarzyszenie zatroszczyło się o pozyskiwanie funduszy, głównie z Urzędu Miasta Tarnobrzeg. Dzięki temu uczestnicy kolonii mogli zyskiwać znaczne dopłaty do wspólnego parafialnego wyjazdu, a nawet całkowite zwolnienie z opłat w przypadku znacznych problemów finansowych rodziców.
Od 2001 roku Koło SRK objęło też patronat nad istniejącą od 1995 roku Parafialną Świetlicą Środowiskową. W tym czasie szczególnym zainteresowaniem cieszył się kącik komputerowy. Do zakupionego wcześniej przez parafię we współpracy z MOPR- em sprzętu świetlicowego, wyposażenia siłowni i sali muzycznej doszedł nowy sprzęt w postaci komputerów, nowego sprzętu muzycznego oraz przyrządów do ćwiczeń na siłowni, który został zakupiony dzięki funduszom pozyskanym przez nasze Koło. W Świetlicy Środowiskowej nieprzerwanie od początku pełniła dyżur członkini Stowarzyszenia p. Grażyna Kochalewicz, którą w organizowaniu dzieciom i młodzieży zajęć, bezpłatnych korepetycji oraz wolnego czasu zawsze wspierała grupa wolontariuszy. Było to konieczne szczególnie podczas weekendów i ferii, gdy świetlica gromadziła niejednokrotnie nawet ponad 30 uczestników.
Dzięki funkcjonowaniu Świetlicy młodzież i dzieci mogli korzystać z komputerów, z sali muzycznej oraz z sali ze stołem pingpongowym i stołem bilardowym, mogli ćwiczyć w na siłowni lub konstruować modele latające w modelarni. Uczestnicy zajęć wielokrotnie mieli okazję korzystać z korepetycji, brać udział w różnych konkursach oraz zajęciach sportowo - rekreacyjnych, szczególnie popularnych podczas ferii.
Innym polem działania Stowarzyszenia jest aktywny udział w życiu Osiedla. Dzięki działaniom członków Koła wprowadzono do Planu Inwestycji Tarnobrzega wykonanie brakującej części ulicy Św. Barbary oraz chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. Św. Barbary (inwestycja została zrealizowana jesienią 2002 roku).
Koło aktywnie współpracuje również z mającym swoją siedzibę przy naszej parafii Tarnobrzeskim Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie, wspiera prowadzenie Poradni Rodzinnej, a także współpracuje z Akcją Katolicką na rzecz działalności świetlicy integracyjnej oraz organizacji wakacyjnych kolonii. Koło również wielokrotnie współorganizowało parafialne pielgrzymki oraz organizowało Pielgrzymkę Rodzin na Jasną Górę.

Liczymy na zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia i zapraszamy do włączenia się w działalność naszego Koła.
Kontakt telefoniczny z Prezesem Koła 0-15 / 8232181 lub 692 200 032

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT