Parafia rzymsko - katolicka
p.w. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Koło Parafialne zostało powołane 26 września 1995 r.
Podczas I Organizacyjnego spotkania Grupa inicjatywna liczyła 13 osób, Deklarację zgłaszającą wstąpienie do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej podpisało 12 osób.
Dokonano wyboru Zarządu Koła, w skład którego weszło S osób. Prezesem Koła, na wniosek ks. St Bara, został wybrany p. Dobrosław Solski.
Zgodnie z art. 44 Statutu Stowarzyszenia Rodźin Katolickich, Asystentem Kościelnym został ks. Bogdan Piekut Członkowie Koła systematycznie spotykali się na zebraniach podczas których omawiano bieżące problemy Parafii i Koła.

W czerwcu 1996 r. działalność Koła została zawieszona, a w kwietniu 2001 r. została ona reaktywowana.
Wybrano nowy Zarząd z którego wyłoniono Prezesa, którym powtórnie został p. Dobrosław Solski.
Koło liczy 23 członków.
Koło kładzie szczególny nacisk na pracę z dziećmi i młodzieżą.

W czerwcu 2001r. byliśmy współorganizatorem Parafialnej Familiady z okazji Dnia Dziecka oraz koloni letnich dla dzieci i młodzieży w Mędrowie /Góry Świętokrzyskie / i Gdańsku.
Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Tarnobrzeg i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obniżona została odpłatność za pobyt dziecka na koloni.
Na koloniach byli również uczestnicy bezpłatnie, których rodziców nie stać było na jakąkolwiek opłatę. Część dzieci wnosiło tylko niewielką opłatę.
Jesienią ubiegłego roku Koło objęło patronat nad Świetlicą Parafialną. Świetlica jest czynna codziennie z wyjątkiem niedziel. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kącik komputerowy. Część sprzętu została zakupiona przez ks. Proboszcza z funduszu Parafii, a część Koło otrzymało od Banku PeKaO S.A. Oddział Tarnobrzeg. Świetlicę prowadzi p. Grażyna Kochalewicz.
W ramach zajęć świetlicowych można grać w pingponga, ćwiczyć w ,na razie skromnie wyposażonej, siłowni, lub konstruować modele latające. Można brać udział w różnych konkursach, lub pobawić się samotnie lub w grupie. Obecnie czynimy starania mające na celu zorganizowanie korepetycji szkolnych.

Innym polem działania jest aktywny udział w życiu Osiedla. Dzięki działaniom członków naszego Koła wprowadzono do Planu Inwestycji Tarnobrzega wykonanie części ulicy Św. Barbary.
Inwestycja ta wraz z chodnikiem łączącym ul. Kopernika z ul. Św. Barbary została zrealizowana jesienią 2002 roku.

Koło prowadzi Poradnię Rodzinną. W każdy czwartek miesiąca w godzinach 17-18 dyżury pełnią:
I tydzień - położna środowiskowa
II tydzień -pedagog
III tydzień - duszpasterz
IV tydzień - psycholog

W bieżącym roku Koło zamierza:
- zorganizować Parafialną Familiadę,
- zorganizować kolonie letnie,
- rozwijać działalność Świetlicy,
- rozwijać opiekę nad ludźmi starymi i chorymi,
- aktywnie działać na rzecz Osiedla,
- współpracować z Domem Dziecka.

Liczymy, że zainteresowaliśmy Panią, Pana naszą działalnością. Prosimy o włącznie się do pracy w naszym Kole. Kontakt telefoniczny z Prezesem Koła 0-15 / 8232181POWRÓT