Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA – w parafii od 2017 roku

Animatorka Wspólnoty: ELŻBIETA BRZYSZCZ
Opiekun Wspólnoty: KS. AUGUSTYN ŁYKO
Spotkania raz w miesiącu: II ŚRODA godz. 17:30

Wspólnota Krwi Chrystusa jest jedną z najmłodszych wspólnot działających przy naszej parafii. Powstała w 2017 roku z inicjatywy wiernych, spośród których od początku odpowiedzialność za organizowanie wspólnej, adoracyjnej modlitwy wzięła na siebie p. Elżbieta Brzyszcz. Tę duchowość Wspólnoty Krwi Chrystusa cała nasza parafia mogła bliżej poznać dzięki świadectwu siostry Krystyny Kusak ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa z Częstochowy. Siostra Krystyna roztaczając duchową opiekę nad nowo powstałą wspólnotą dwukrotnie odwiedziła naszą parafię spotykając się z tymi, którzy poprzez swoją modlitwę stali się współpracownikami Jezusa zbawiającego świat mocą wylanej Krwi.
Wspólnota obejmuje świeckich „którzy biorą udział w charyzmacie i działaniu Misjonarzy Krwi Chrystusa i wspierają przez duchowość Krwi Chrystusa życie Kościoła lokalnego, angażując się głównie we własnym środowisku: swojej rodzinie, szkole, wspólnocie pracy i w każdym miejscu do którego prowadzą ich codzienne drogi życiowe. Ponieważ Krew Chrystusa stanowi zadośćuczynienie za grzechy ludzkości, dlatego zawsze jest obrazem Zbawiciela „który z miłości do nas oddał swoje życie, abyśmy mogli cieszyć się udziałem w życiu wiecznym. Modlitwa do Krwi Chrystusa jest dla każdego kto pragnie rozmawiać z Bogiem. Aby jednak Krew Chrystusa mogła do nas przemówić potrzebujemy nie tylko czasu, ale też spokoju i otwartości serca. Takie możliwości stwarza nam czas adoracji. Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy.

Jeżeli Twoja wrażliwość podpowiada Ci, by chwalić Boga przez Krew jego Syna, by czcić w sposób szczególny Eucharystię i swoją modlitwą wspierać Papieża, Biskupów, Kaplanów, Misjonarzy i siostry zakonne, zapraszamy na Adorację. Animatorka Wspólnoty - kontakt tel. 727 932 757

(tekst uaktualniono – kwiecień 2020)

POWRÓT