Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest codziennie w godzinach:
z wyjtkiem piątkow, niedziel i świąt
18:30 - 19:30

W nagłych sytuacjach:
dyżurujący kapłanInformacje o posłudze sakramentalnej, o terminach i potrzebnych z tej okazji dokumentach przy załatwianiu formalności kancelaryjnych

Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św.


- II Synod Diecezji Sandomierskiej zaleca "Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich" (nr.410).

- Wypełniamy to zalecenie ukierunkowując przygotowanie poprzez katechezę w szkole oraz spotkania liturgiczne organizowane raz w miesiącu dla rodziców i dzieci, połączone z nabożeństwami katechumenalno - mistagogicznymi.

- W roku szkolnym 2000/2001 na terenie parafii, w wyniku reformy została zlikwidowana Szkoła Podstawowa (obecnie Gimnazjum), niemniej parafia przygotowaniem liturgicznym obejmie wszystkie dzieci z rodzin zamieszkujących na jej terytorium.


Przygotowanie do bierzmowania


- W naszej parafii już od 1997 bierzmowanie przyjmowała młodzież w wieku pierwszej klasy szkoły średniej. Przyjęcie sakramentu poprzedzało dwuletnie przygotowanie. W tym roku szkolnym wg zaleceń II Synodu Diecezji Sandomierskiej (nr.230) równolegle do programu katechetycznego w szkole rozpoczęło się w parafii przygotowanie uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej. Wg zaleceń Synodu przygotowanie będzie trwać trzy lata. Sakrament bierzmowania uczniowie przyjmą w trzeciej klasie Gimnazjum.

- II Synod Diecezji Sandomierskiej również zaleca : "Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich"(nr.410).Obecnie młodzież naszej parafii przygotowuje się w następujących grupach apostolskich : liturgicznych, misyjnych, modlitewnych, charytatywnych oraz Ruchu Światło-Życie. Poprzez grupy apostolskie młodzież uczy się odczytywać swoje zadania i miejsce we wspólnocie Kościoła.

- Młodzież szkół średnich, która przyjmie bierzmowanie w tym roku ma spotkania liturgiczne dwa razy w miesiącu. Pozostali maja spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca przygotowując się do Wielkiego Jubileuszu Młodych ( spotkania w Rzymie, Częstochowie i na Świętym Krzyżu).

- Bardzo z ważnym elementem przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest systematyczna praca nad kształtowaniem sumienia poprzez comiesięczną spowiedź.
Chrzest


- Termin : każda druga i czwarta niedziela miesiąca (inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem parafii lub z kapłanem dyżurującym).

- Katecheza dla rodziców i chrzestnych : każda druga sobota miesiąca o godz. 18:30 (chrzest dziecka jest aktem wiary rodziców, stąd konieczność przygotowania duchowego).

- Dokumenty : Wyciąg USC z aktu urodzenia (jeśli w kartotece nie ma adnotacji o ślubie kościelnym to jeśli został zawarty, należy przynieść jego świadectwo).

- Przygotowanie do chrztu dorosłych według zaleceń "Dekretu Biskupa Sandomierskiego powołującego Ośrodek Katechumenatu dla Diecezji Sandomierskiej".


Sakrament małżeństwa


- Termin zgłoszenia zamiaru zawarcia ślubu : ok. trzech miesięcy przed planowaną datą
(podczas wstępnej rozmowy zostanie ustalony termin spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi).

- Dokumenty : świadectwo chrztu (aktualna data), świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz ukończenia katechezy (z ostatniej klasy), zaświadczenie z USC (jeśli tzw. "ślub konkordatowy").

W przypadku zaistnienia przeszkód natury prawnej należy się liczyć z koniecznością dostosowania terminu ślubu do czasu załatwienia wszystkich formalności (np. uzyskania dyspensy).


Sakrament Namaszczenia Chorych


- Regularne odwiedziny chorych w ich domach : każdy pierwszy piątek miesiąca (dodatkowo tych, którzy nie korzystają z tej posługi, kapłan odwiedza w domu przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

- W nagłych przypadkach przyjmuje się zgłoszenie do posługi choremu niezależnie od pory dnia.


Spowiedź


- Okazja do spowiedzi :
codziennie 20 minut przed Mszą poranną i wieczorną. Ponadto w niedzielę podczas każdej Mszy św.

-Spowiedź przed Świętami oraz przed każdym pierwszym piątkiem miesiąca : według ogłoszeń parafialnych.


Pogrzeb chrześcijański


- Termin pogrzebu ustala się indywidualnie w zależności od zaistniałych okoliczności
(można się zgłaszać u dyżurującego kapłana niezależnie od czasu funkcjonowania kancelarii).

- Dokumenty : akt zgonu. Wg zaleceń Drugiego Synodu Diecezji Sandomierskiej (nr.290) oraz KPK (kan. 1184) należy odmówić pogrzebu chrześcijańskiego jawnym grzesznikom, którzy przed śmiercią nie dawali odznak pokuty.