Świetlica parafialna

Świetlica parafialna funkcjonuje w naszej parafii od lutego 1998 roku. Powstała z inicjatywy naszego proboszcza, ks. Stanisława Bara i działa w przygotowanej do tego celu sali na zapleczu duszpasterskim kościoła.

Świetlica powstała w celu stworzenia dzieciom i młodzieży miejsca, gdzie kulturalnie mogą spędzić wolny czas, zagrać w ping-ponga i inne gry świetlicowe, skorzystać z możliwości zamówienia kawy, herbaty lub ciastka. Świetlica daje także dzieciom i młodzieży z domów mniej zasobnych finansowo możliwość skorzystania z korepetycji, dostępu do nauki przy komputerze (programy językowe i nie tylko), odrobienia lekcji.

Finansowo pomysł otwarcia świetlicy poparł Zarząd Miasta z ówczesnym prezydentem p. Żwirukiem na czele, a wspiera obecny Zarząd Miasta na czele z p. Dziubińskim - prezydentem miasta.

W ramach zajęć świetlicowych odbywały się w ubiegłym roku szkolnym korepetycje dla dzieci i młodzieży. Obecnie przy świetlicy działa kółko modelarskie, które prowadzą: pp. L. Błach i E. Markiewicz oraz kółko teatralne prowadzone przez panią Katarzynę Tarkowską.

Stałą pieczę nad świetlicą sprawuje pani Grażyna Kochalewicz.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania świetlicy przez dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku w godzinach:

Od 15.00 do 18.00

A także w soboty w godz.

9.00 - 13.00