Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

Historia naszej parafii i budowy kościoła

Rozwój związanego z kopalnictwem siarki miasta sprawił, że zaistniała potrzeba stworzenia jeszcze jednej tarnobrzeskiej parafii. Inicjatorem tego zamierzenia był ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, ówczesny Ordynariusz diecezji przemyskiej. Wyboru miejsca dokonał ks. prał. Michał Józefczyk, proboszcz parafii MBNP. Pod jego kierunkiem postawiono drewnianą kaplicę, która służyła wcześniej parafii MBNP, dokonano adaptacji budynku gospodarczego na potrzeby salki katechetycznej oraz doprowadzono do stanu surowego budowę Domu Parafialnego. Tymczasową kaplicę 15.08.1987 roku poświęcił ks. Bp. Ignacy Tokarczuk. W tych pionierskich warunkach, przy braku przychylności ówczesnych władz, kapłani z parafii MBNP prawie przez dwa lata pełnili posługę duszpasterską.

Dnia 21.06.1989 r. ks. Bp Ignacy Tokarczuk, erygował przy istniejącym ośrodku duszpasterskim nową parafię pod wezwaniem św. Barbary, ustalając jej granice oraz zobowiązując wiernych do wybudowania w przyszłości kościoła. Parafia została wydzielona z dotychczasowego terytorium parafii oo. Dominikanów. Mocą wydanego w tym dniu dekretu proboszczem nowej parafii został ks. prał. Stanisław Bar.

Pod kierunkiem proboszcza została dokończona budowa Domu Parafialnego, który do czasu zakończenia budowy kościoła spełniał funkcję plebani oraz domu katechetycznego. Równocześnie z pracami zmierzającymi do stworzenia wystarczającego dla parafii zaplecza duszpasterskiego, podjęte zostały zadania właściwe dla rozwoju i pogłębienia duchowego wymiaru parafii. Ten trudny proces integracji, tworzenia tradycji i struktur tej młodej parafii nadal trwa.

Budowę nowego kościoła rozpoczęto w miesiąc po tym jak 03.05.90 r. ks. Bp. Edward Białogłowski poświęcił plac i narzędzia budowlane. W uroczystość Patronki parafii - św. Barbary w dniu 04.12.91 ks. Abp. Ignacy Tokarczuk wmurował poświęcony przez Ojca św. kamień węgielny. Jak zaznaczono we wmurowanym dokumencie poświęcenia, rozpoczęcie budowy, a następnie jej kontynuowanie było możliwe dzięki finansowej i sprzętowej pomocy KiZPS "Siarkopol". Inne zakłady pracy, w tym budowlane TPB, kierownictwa i młodzież warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych i Górniczych, wielu mieszkańców Tarnobrzega i zaprzyjaźnionych parafii wsparło to dzieło. Przede wszystkim jednak ciężar budowy nowej świątyni wzięli na siebie ci mieszkańcy naszej parafii, którzy swoimi modlitwami, swą pracą oraz odkładanymi często ze swego niedostatku ofiarami wspierali od początku to dzieło. Dzięki temu zaangażowaniu w dniu 04.12.1995 ks. Bp Wacław Świerzawski, Ordynariusz diecezji mógł odprawić w niewykończonym jeszcze kościele pierwszą Mszę św., a w dniu 26.10.1996 można było dokonać poświęcenia i konsekracji nowej świątyni. Do tego wydarzenia parafia duchowo przygotowała się poprzez misje św. Doniosłego aktu poświęcenia i konsekracji nowego kościoła dokonał ks. Bp Edward Frankowski.

Budynek nowej świątyni projektowali bracia: arch. inż. Daniel Żuchowicz oraz inż. Zbigniew Żuchowicz z Warszawy. Pierwszy z nich wraz z arch. inż. Jerzym Reczko jest głównym autorem projektu architektury świątyni, a drugi autorem projektu konstrukcji budynku. Konstrukcję metalową więźby dachowej opracował inż. Andrzej Ruchlewicz z Rzeszowa, a konstrukcję wieży i chóru inż. Witold Stępniak, nasz ówczesny parafianin. Projekty zagospodarowania terenu i instalacji wykonali inżynierowie: Maria Stepniak; Mieczysław Masełko; Tadeusz Osuch; Franciszek Szelegiewicz; Aleksander Tarnowski; Andrzej Żuraw i Kazimierz Chmielowiec. Autorem projektu wnętrza i wykonawcą wszystkich rzeźb wraz z witrażami kaplicy Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej jest artysta rzeźbiarz Grzegorz Sacała.

Nadzór techniczny nad budową sprawowali nasi parafianie: inż. arch. Bolesław Błażejowski oraz inż. Andrzej Reczek. Kierownikami budowy byli dwaj inni parafianie: w początkowym etapie budowy p. Henryk Tabaka, a później p. Franciszek Smykla. Ogromny wkład w budowę mieli członkowie Rady Budowlanej, którzy na miarę swoich kompetencji i możliwości od początku budowy służyli pomocą oraz doradą proboszczowi parafii, który całość prac koordynował. Członkami Rady Budowlanej oraz doradcami budowlanymi ks. Proboszcza byli (alfabetycznie): Stanisław Bańka; Marian Bałanda; Leszek Błach; Jan Chmielowiec; Zdzisław Gurdak; Marian Kania; Stefan Kaczor; Ludwik Korniak; Jan Krupa; Józef Łagowski; Bronisław Marszałek; Jan Nowak; Jerzy Perła; Andrzej Reczek; Edward Ryński; Władysław Semeniuk; Stanisław Sędyka; Wiesław Skrok; Dobrosław Solski; Zbigniew Szary; Eugeniusz Ślęzak; Stanisław Wojciechowski; Józef Zięba; Władysław Zięba.

Kolejne lata to czas tworzenia nie tylko struktur duszpasterskich młodej jeszcze wspólnoty parafialnej, ale również czas zagospodarowania otoczenia kościoła i zaplecza duszpasterskiego, a także doposażenia wnętrza świątyni. Podczas uroczystości Jubileuszu 20 -lecia parafii Ordynariusz diecezji, ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz dokonał poświęcenia rzeźbionej w drewnie Drogi Krzyżowej. Zakończono też doposażanie kaplicy Miłosierdzia Bożego, która stała się miejscem czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplicę tę podobnie jak kaplicę Matki Bożej wyposażono w zabezpieczającą kutą kratę. W kaplicy Matki Bożej trwają jeszcze prace przy dokończeniu „Tryptyku Fatimskiego” będącego pamiątką 100-lecia Objawień Fatimskich i wprowadzenia w parafii nabożeństwa fatimskiego.

W części duszpasterskiego zaplecza budynku kościoła swoje miejsce znalazły parafialne grupy duszpasterskie dzieci, młodzieży i dorosłych, a także Świetlica Środowiskowa, z której korzystają młodzież i dzieci z terenu parafii i miasta. Do Świetlicy Środowiskowej dołączono salę Bilardową, Muzyczną, Siłownię oraz Modelarnię.

W 1995 roku część zaplecza duszpasterskiego przystosowano do potrzeb młodzieżowego Ośrodka Formacyjnego. Dzięki temu do 2016 roku Ośrodek ten pełnił funkcję Centrum Formacyjnego Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej.

Warto zaznaczyć, że budynek tymczasowej kaplicy wykonanej z drzewa i płyty, a służącej parafii do czasu wybudowania nowego kościoła jako miejsce sprawowania liturgii, przekazano nieodpłatnie nowo tworzącej się parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.


Kaplica św. Judy Tadeusza w DPS

Na terenie parafii przy ul. Kurasia w Domu Pomocy Społecznej znajduje się Kaplica pw. św. Judy Tadeusza. W kaplicy tej sprawowana jest liturgia Mszy św. w każdą niedzielę i święto o godz. 10:30. W kaplicy posługę sprawują kapłani z parafii św. Barbary, którzy także w pierwszy piątek miesiąca przychodzą z posługą spowiedzi, prowadza nabożeństwo i udzielają Komunii św. W kaplicy przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Na urządzenie Kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu zezwolił ks. Biskup Wacław Świerzawski dekretem z dnia 22.12.1994 roku. Kaplica mieści się w budynku DPS zaplanowana od początku jego budowy dzięki staraniom Dyrekcji DPS oraz parafii.

Księża posługujący w naszej parafii


POWRÓT