Historia naszej parafii

Rozwój związanego z kopalnictwem siarki miasta sprawił, że zaistniała potrzeba stworzenia jeszcze jednej tarnobrzeskiej parafii. Inicjatorem tego zamierzenia był ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, ówczesny Ordynariusz diecezji przemyskiej. Wyboru miejsca dokonał ks. Michał Józefczyk, proboszcz parafii MBNP. Pod jego kierunkiem postawiono drewnianą kaplicę, która służyła wcześniej parafii MBNP, dokonano adaptacji budynku gospodarczego na potrzeby salki katechetycznej oraz doprowadzono do stanu surowego budowę Domu Parafialnego. Tymczasową kaplicę 15.08.1987 roku poświęcił ks. Bp. Ignacy Tokarczuk. W tych pionierskich warunkach, przy braku przychylności ówczesnych władz, kapłani z parafii MBNP prawie przez dwa lata pełnili posługę duszpasterską.

Dnia 21.06.1989 r. ks. Bp Ignacy Tokarczuk, erygował przy istniejącym ośrodku duszpasterskim nową parafię pod wezwaniem św. Barbary, ustalając jej granice oraz zobowiązując wiernych do wybudowania w przyszłości kościoła. Parafia została wydzielona z dotychczasowego terytorium parafii oo. Dominikanów. Mocą wydanego w tym dniu dekretu proboszczem nowej parafii został ks. Stanisław Bar.

Pod kierunkiem proboszcza została dokończona budowa Domu Parafialnego, który do czasu zakończenia budowy kościoła spełniał funkcję plebani oraz domu katechetycznego. Równocześnie z pracami zmierzającymi do stworzenia wystarczającego dla tego typu parafii zaplecza duszpasterskiego, podjęte zostały zadania właściwe duchowemu wymiarowi parafii. Ten trudny proces integracji, tworzenia tradycji i struktur tej młodej, bo zaledwie dziesięcioletniej parafii trwa nadal.

Budowę nowego kościoła rozpoczęto w miesiąc po tym jak 03.05.90 r. ks. Bp. Edward Białogłowski poświęcił plac i narzędzia budowlane. W uroczystość Patronki parafii - św. Barbary w dniu 04.12.91 ks. Abp. Ignacy Tokarczuk wmurował poświęcony przez Ojca św. kamień węgielny. Jak zaznaczono we wmurowanym dokumencie poświęcenia, rozpoczęcie budowy, a następnie jej kontynuowanie było możliwe dzięki finansowej i sprzętowej pomocy KiZPS "Siarkopol". Inne zakłady pracy, w tym budowlane TPB, kierownictwa i młodzież warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych i Górniczych, wielu mieszkańców Tarnobrzega i okolicy, a przede wszystkim mieszkańcy parafii swoimi modlitwami, swą pracą oraz odkładanymi często ze swego niedostatku ofiarami wspierali od początku dzieło budowy. Dzięki temu zaangażowaniu w dniu 04.12.1995 ks. Bp Wacław Świerzawski, Pasterz diecezji mógł odprawić w niewykończonym jeszcze kościele pierwszą Mszę św., a w dniu 26.10.1996 można było dokonać poświęcenia i konsekracji nowej świątyni. Do tego wydarzenia parafia duchowo przygotowała się poprzez misje św. Doniosłego aktu poświęcenia i konsekracji dokonał ks. Bp. Edward Frankowski.

Budynek nowej świątyni projektowali bracia : arch. inż. Daniel Żuchowicz oraz inż. Zbigniew Żuchowicz z Warszawy autor projektów konstrukcji budynku. Konstrukcję metalowej więźby dachowej inż. Andrzej Ruchlewicz , a konstrukcję wieży i chóru inż. Witold Stępniak. Nadzór techniczny nad budową sprawował. parafianin inż. arch. Bolesław Błażejowski. Kierownikami budowy byli : śp. Henryk Tabaka oraz p. Franciszek Smykla. Ogromny wkład w budowę mieli członkowie Rady Budowlanej, którzy na miarę swoich kompetencji i możliwości od początku budowy służyli pomocą oraz doradą proboszczowi parafii, który całość prac koordynował.


Ojciec św. podczas organizowanej w 1990 roku Pielgrzymki do Rzymu, błogosławi makietę kościoła, który stanie na Osiedlu "Siarkowiec"

Drewniany budynek dotychczasowego kościoła przekazano nowo tworzącej się parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.

W parafii od początku jej ustanowienia posługę proboszcza pełni ks. Stanisław Bar, obecnie również dziekan dekanatu Tarnobrzeg Płn. W nowym budynku Kościoła i złączonego z nim zaplecza swoje miejsce znalazły parafialne grupy duszpasterskie dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieści się w nim również Ośrodek Formacyjny Ruchu Światło-Życie, z którego korzysta młodzież z całej diecezji oraz świetlica, z której korzystają młodzież i dzieci z terenu parafii i miasta.


Z upływem czasu zaczęła z zarysu wyłaniać się wieża kościoła

Montaż krzyża na wieży

W pewnym momencie stanęły obok siebie dwie świątynie