Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

Ministranci

Początki wspólnoty ministranckiej sięgają roku 1989, a więc roku powstania naszej parafii. Do czasu utworzenia parafii (od sierpnia 1987) opiekę nad niewielką grupą ministrancką składającą się z kilkunastu chłopców z pobliskiego Osiedla sprawowali kapłani z parafii MBNP. Pierwszym opiekunem grupy ministranckiej był ks. Proboszcz a od 1990 roku nowoprzybyły do parafii ks. Wiesław Słowiński. Dzięki Jego sześcioletniej pracy grupa coraz bardziej stawała się wspólnotą wzrastając również liczbowo. Po odejściu ks. Wiesława jego obowiązki przejął ks. Paweł Mackiewicz, a po nim kolejno ks. Robert Broś i ks. Paweł Bielecki. Obecnie opiekunem grupy ministranckiej jest ks. ADAM LECHWAR.

Wspólnota ministrancka dzieli się na pięć mniejszych grup:

Kl. III - "KANDYDAT"

Kl. IV - "CHORALISTA"

Kl. V - "MINISTRANT ŚWIATŁA"

Kl. VI - "MINISTRANT KSIĘGI"

Kl. I Gim. - "MINISTRANT OŁTARZA"

Ministranci spotykają się raz w tygodniu na spotkaniach formacyjnych wymienionych grup. Na spotkaniach tych pogłębiają swoją wiedzę na temat liturgii, rozważają Pismo Święte i uczą się naśladować życie Jezusa Chrystusa. Każde spotkanie formacyjne kończy się lub zaczyna Msza Święta, która od strony liturgicznej jest w przygotowana przez jedną z grup ministranckich.

W każdą niedzielę ministranci swoją posługą ubogacają Liturgię Eucharystyczną, ponadto włączają się w adoracje, czuwania, różnego rodzaju nabożeństwa (Różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale itp.). Ministranci razem ze scholą uczestniczą również w przygotowaniu jasełek i innych inscenizacji. Dodatkowo raz w miesiącu odbywa się spotkanie wszystkich grup ministranckich, na których chłopcy praktycznie zapoznają się z konkretnymi funkcjami liturgicznymi, które w najbliższym czasie podejmą.

Opracowanie: an. Nowak Piotr


POWRÓT