Parafia rzymskokatolicka
pw. ŚWIĘTEJ BARBARY
w Tarnobrzegu

INFORMACJA O POSŁUDZE SAKRAMENTALNEJ


Chrzest dzieci

- TERMIN: II niedziela miesiąca (inne terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem parafii lub z kapłanem dyżurującym).

- POUCZENIE DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH: II sobota miesiąca o godz. 18:30. W tej katechezie powinni uczestniczyć wszyscy, którzy także w innych terminach pragną ochrzcić swoje dzieci. Chrzestni, którzy nie mogą być obecni na tym pouczeniu, uczestniczą w katechezie dla rodziców i chrzestnych w swoich parafiach.

- DOKUMENTY: Akt urodzenia dziecka (USC); zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych potwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

Chrzest dorosłych

- ZASADY OGÓLNE: Przygotowanie do chrztu dorosłych zgodnie z Dekretem Biskupa Sandomierskiego odbywa się w dekanalnym Ośrodku Centrum Ewangelizacyjnego św. Augustyna, którego siedziba mieści się w przy naszej parafii. Bliższe informacje w kancelarii.

Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św.

- ZASADY OGÓLNE: II Synod Diecezji Sandomierskiej zaleca: "Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich" (nr.410). Parafia realizując to zadanie obejmuje przygotowaniem do pierwszej Komunii wszystkie dzieci zamieszkujące na terenie parafii niezależnie od tego do której szkoły uczęszczają.

- TERMINY SPOTKAŃ: Przygotowania przy parafii obejmują spotkania dla rodziców i dzieci z klas III Szkoły Podstawowej. Spotkania te rozpoczynają się Mszą św. o godz. 12:15 w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Poszczególne etapy przygotowań zwieńczają nabożeństwa katechumenalno-mistagogiczne.

- STAŁY TERMIN UROCZYSTOŚCI I-SZEJ KOMUNII: Maj - III niedziela.

- DOKUMENTY: metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii) oraz potwierdzenie przez katechetę lub katechetkę uczestnictwa dziecka w katechezie szkolnej.

Przygotowanie do bierzmowania

- ZASADY OGÓLNE: Zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski oraz Synodu Diecezji Sandomierskiej przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa trzy lata i od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. Podobnie jak w przypadku I Komunii przygotowanie odbywa się w parafii zamieszkania kandydatów do bierzmowania. II Synod Diecezji Sandomierskiej przypomina: "Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich"(nr.410).

- TERMINY SPOTKAŃ: Pierwszy i drugi rok przygotowań ma spotkania formacyjne przy parafii raz w miesiącu. W pierwszym roku kandydaci mają spotkanie w II-gą sobotę miesiąca o godz. 17:00, natomiast w drugim roku w III-cią sobotę miesiąca również o godz. 17:00. Trzeci rok przygotowań ma swoje spotkania formacyjne dwa razy w miesiącu w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 11:00.

- GRUPY APOSTOLSKIE: Przygotowanie do bierzmowania obejmuje również obowiązek włączenia się w spotkania jednej z grup formacyjnych. Obecnie młodzież naszej parafii może wybrać jedną z następujących grup: Ministranci; Lektorzy; Schola; Młodzieżowa Grupa Oazowa (Ruch Światło-Życie); Młodzieżowa Grupa Charytatywna; Górnicza Straż Grobu Pańskiego lub uzgodnioną z kapłanem odpowiedzialnym za przygotowania inną formę wolontariatu. Poprzez grupy apostolskie młodzież uczy się odczytywać swoje zadania i miejsce we wspólnocie Kościoła.

- DOKUMENTY: Ci kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w innych parafiach, mają obowiązek dostarczenia metryki chrztu. Ponadto wszystkie zadania związane z przygotowaniami do bierzmowania kandydaci odnotowują w „Indeksie dla Bierzmowanych”, pamiętając o tym jak ważnym elementem przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. oraz systematyczna praca nad kształtowaniem sumienia poprzez comiesięczną spowiedź.

Sakrament pokuty

- SPOWIEDŻ CODZIENNIE: 20 minut przed poranną i wieczorną Mszą św. Ponadto w każdą niedzielę spowiadamy podczas Mszy św. - SPOWIEDŹ w I-szy PIĄTEK: Rano od godz. 6:30, a wieczorem podczas adoracji od godz. 15:00 – 18:00.

- SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI: Dni spowiedzi adwentowej i wielkopostnej podawane są podczas bieżących ogłoszeń parafialnych, które zamieszczamy również na naszej stronie internetowej.

Sakrament Namaszczenia Chorych

- ODWIEDZINY CHORYCH W ICH DOMACH: W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan z naszej parafii odwiedza tych chorych, którzy wyrazili pragnienie skorzystania z posługi sakramentalnej. Ponadto dodatkowo odwiedzamy tych, którzy zapraszają księdza przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Chorych można zgłosić telefonicznie lub w kancelarii parafii ustalając jednocześnie termin odwiedzin.

- W NAGŁYCH PRZYPADKACH przyjmujemy zgłoszenie niezależnie od pory dnia. W nocy weryfikujemy dane osoby, która zgłasza potrzebę posługi. Jeśli chory jest doświadczony dłuższą chorobą, nie należy czekać z posługą sakramentalną do ostatniego momentu, gdyż Spowiedź, Komunia święta i Namaszczenie Chorych ma być dla chorego źródłem duchowego umocnienia. Nie udziela się sakramentu Namaszczenia osobom, u których stwierdzono już zgon.

- SZPITAL: Potrzebę posługi należy zgłosić u kapelana szpitala.

Sakrament małżeństwa

- TERMIN ZGŁOSZENIA ZAMIARU ZAWARCIA ŚLUBU: minimum około trzech miesięcy przed planowaną datą. Podczas wstępnej rozmowy zostanie ustalony termin spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi. Najlepiej jeśli rezerwacja lokalu poprzedzona jest wcześniejszą rezerwacją terminu i godziny ślubu, gdyż w przypadku zaistnienia przeszkód natury prawnej należy się liczyć z koniecznością dostosowania terminu ślubu do czasu załatwienia wszystkich formalności (np. związanych z potrzebą uzyskania dyspensy).

- PODSTAWOWE DOKUMENTY: świadectwo chrztu (aktualna data), potwierdzenie bierzmowania, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i zaświadczenie z katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. Narzeczeni przynoszą również potwierdzenie uczestnictwa w Dniu Skupienia oraz ukończenia katechezy szkolnej (z ostatniej klasy). Ponadto przy tzw. "ślubie konkordatowym" należy przynieść zaświadczenie z USC. Jeśli narzeczeni zawarli wcześniej ślub cywilny muszą to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

POWRÓT